Doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh
23 T02

Hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký công ty cổ phần
23 T02

Hướng dẫn thủ tục đăng ký công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, để thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp một cách hiệu quả và nhanh chóng, cá nhân/ tổ chức đăng ký cần nắm rõ tiến trình thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp tnhh 1 thành viên
23 T02

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, để thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp một cách hiệu quả và nhanh chóng, cá nhân/ tổ chức đăng ký cần nắm rõ tiến trình thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam.